Theo đó, SHS dự kiến phát hành thêm hơn 162,63 triệu cổ phiếu, bao gồm hơn 117 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 18%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 18 cổ phiếu mới; và hơn 45,54 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 7%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 1.626 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/7/2022.

SHS chốt danh sách trả cổ tức và phát hành tăng vốn điều lệ
SHS chốt danh sách trả cổ tức và phát hành tăng vốn điều lệ. Ảnh: T.L

Nguồn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của SHS là gần 1.171 tỷ đồng. Còn nguồn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty, lần lượt là 36,92 tỷ đồng và 418,45 tỷ đồng.

Năm 2021, SHS đạt kết quả cao kỷ lục với tổng doanh thu đạt 2.899,8 tỷ đồng, tăng 60,3% so với 2020. Lợi nhuận trước thuế của SHS đạt 1.752,9 tỷ đồng, tăng 86,7% so với 2020 và gấp 2,33 lần kế hoạch 2021. SHS đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022. Trong đó, doanh thu kế hoạch tăng 18,2%, lên 3.428 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế kế hoạch là 2.025,6 tỷ đồng, tăng 15,6% so với năm 2021.