Số định danh cá nhân là gì, được cấp như thế nào?

Số định danh cá nhân là gì, được cấp như thế nào? ảnh 1