Cụ thể, doanh thu hoạt động thông tin và truyền thông trong tháng 11/2023 ước đạt 358.291 tỷ đồng, tương đương với tháng trước, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nộp ngân sách hơn 87.000 tỷ đồng từ hoạt động thông tin, truyền thông

Số tiền nộp ngân sách từ hoạt động thông tin, truyền thông tăng 10% so với cùng kỳ. Ảnh: Hải Anh

Với kết quả này, lũy kế doanh thu toàn ngành tính đến hết tháng 11/2023 ước đạt 3.360.217 tỷ đồng.

Nộp ngân sách nhà nước trong tháng 11/2023 ước đạt 8.311 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế nộp ngân sách toàn ngành tính đến hết tháng 11/2023 ước đạt 87.170 tỷ đồng.

Liên quan đến hoạt động phát triển kinh tế số, trong thời gian tới, ông Trần Minh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số cho biết, ngày 21/11/2023, bộ ban hành Quyết định 2294/QĐ-BTTTT sửa đổi Quyết định số 186/QĐ-BTTTT, công bố danh mục 35 nền tảng số quốc gia ưu tiên tập trung phát triển.

Theo đó, bổ sung thêm 4 nền tảng số mới gồm: thuế điện tử, bảo hiểm xã hội số, cảng biển số và cửa khẩu số.

Để triển khai hiệu quả Quyết định 2294/QĐ-BTTTT, Bộ TT&TT đã phối hợp cùng các cơ quan chủ quản là Bộ Tài chính, Giao thông Vận tải, Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Việt Nam rà soát, đánh giá đây là 4 nền tảng có tiềm năng trở thành nền tảng số quốc gia cần được ưu tiên tập trung phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Qua công tác quản lý, theo dõi, 4 nền tảng số này hiện cũng đã được nhiều địa phương, doanh nghiệp và người dân tin tưởng triển khai sử dụng.