chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Quang cảnh hội thảo diễn ra ngày 13/4/2021. Ảnh: Mai Phương

Tham dự hội thảo có 60 đại biểu là cán bộ của Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán, các thành viên ban biên dịch, ban soát xét bản dịch chuẩn mực IFRS, một số chuyên gia về tài chính, kế toán của các trường đại học, các công ty kiểm toán, các hội nghề nghiệp,…

Trong các ngày diễn ra hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về một số nội dung cần hướng dẫn áp dụng IFRS tại Việt Nam, một số nội dung của bản dịch bộ thuật ngữ IFRS và bản dịch một số chuẩn mực IFRS ra tiếng Việt.

Theo TS. Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán - Bộ Tài chính, việc áp dụng IFRS sẽ tạo dựng công cụ quản lý hiệu lực, hiệu quả cho công tác quản trị, điều hành tại doanh nghiệp cũng như việc quản lý, giám sát của cơ quan chức năng Nhà nước trong giai đoạn mới.

Chính vì vậy, Ban dịch thuật và soát xét đã khẩn trương triển khai dịch các chuẩn mực quốc tế ra tiếng Việt. Tuy nhiên, để nhanh chóng đưa nội dung của hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế áp dụng vào Việt Nam còn rất nhiều nhiệm vụ cần làm, như: công tác biên dịch và công bố nội dung chuẩn mực quốc tế, ban hành văn bản có tính hướng dẫn thực hiện để các doanh nghiệp, đơn vị kế toán và đơn vị liên quan có căn cứ giải quyết các vấn đề vướng mắc hoặc xác định các nghĩa vụ pháp lý.

Đặc biệt, trong lộ trình áp dụng chuẩn mực quốc tế, việc xác định đối tượng áp dụng, lộ trình áp dụng và tiến trình cụ thể cũng như xây dựng văn bản pháp lý phục vụ cho mục tiêu này cũng đặt ra nhiều vấn đề cần được cân nhắc, thảo luận và quyết định.

Tại hội thảo, hầu hết các ý kiến đóng góp đều thừa nhận tính cấp bách của việc nhanh chóng công bố nội dung chuẩn mực IFRS bằng tiếng Việt. Đây là cơ sở cho việc thống nhất trong cách hiểu và vận dụng các quy định về việc lập và trình bày báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế.

Tại hội thảo, đại diện một số công ty kiểm toán đã phản ánh nhu cầu cấp thiết của việc áp dụng IFRS đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Do tính chất cần thiết khách quan của việc cung cấp thông tin kế toán theo yêu cầu của công ty mẹ, các doanh nghiệp này đã chủ động áp dụng IFRS bên cạnh việc thực hiện áp dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)./.

Mai Phương