Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị định số 46/2018/NĐ-CP (NĐ 46) quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt (TSKCHTĐS) đã phát sinh những hạn chế, bất cập cần giải quyết, khắc phục để tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác đối với các tài sản này.

Sớm trình dự thảo nghị định quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt
Ông Nguyễn Tân Thịnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hạnh Thảo

Cụ thể như, phạm vi điều chỉnh của NĐ 46 bao quát chưa hết các loại TSKCHTĐS do nhà nước đầu tư, quản lý; chưa làm rõ chế độ quản lý, sử dụng và khai thác đối với một số trường hợp.

Bất cập từ nội tại Nghị định 46

Những khó khăn, bất cập nêu trên có nguyên nhân chủ quan từ công tác tổ chức thực hiện. Nhưng cũng có nguyên nhân từ nội tại các quy định tại NĐ 46 chưa đầy đủ, chưa bao quát được các tình huống phát sinh trong thực tế, do đây là lần đầu tiên có quy đinh chi tiết về việc quản lý, sử dụng và khai thác TSKCHTĐS quốc gia do nhà nước đầu tư, quản lý.

Việc giao TSKCHTĐS quốc gia cho đối tượng quản lý phát sinh bất cập. Do vậy, đến thời điểm hiện nay, TSKCHTĐS quốc gia vẫn chưa giao được cho đối tượng quản lý theo quy định (Cục Đường sắt Việt Nam - cơ quan quản lý tài sản) theo hình thức tăng tài sản hoặc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam theo hình thức giao không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp…

Những khó khăn, bất cập nêu trên có nguyên nhân chủ quan từ công tác tổ chức thực hiện. Nhưng cũng có nguyên nhân từ nội tại các quy định tại NĐ 46 chưa đầy đủ, chưa bao quát được các tình huống phát sinh trong thực tế, do đây là lần đầu tiên có quy đinh chi tiết về việc quản lý, sử dụng và khai thác TSKCHTĐS quốc gia do nhà nước đầu tư, quản lý.

Sớm trình dự thảo nghị định quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: H.T

Bộ Tài chính được giao xây dựng dự thảo nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác TSKCHTĐS thay thế cho NĐ 46 để trình Chính phủ ban hành vào thời gian sớm nhất.

Tại cuộc họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác TSKCHTĐS, Ban soạn thảo đã giới thiệu dự thảo nghị định. Qua đó, đại diện các đơn vị thuộc đối tượng áp dụng nghị định và đại diện đến từ các cục, vụ có liên quan thuộc Bộ Tài chính đã góp ý vào dự thảo. Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) đã tổng hợp để hoàn chỉnh dự thảo nghị định trước khi trình lên Chính phủ.

Bộ Tài chính phấn đấu đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ sớm hơn. “Tuy nhiên, việc sớm này hoàn toàn phụ thuộc vào các bộ và địa phương” - ông Thịnh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Tân Thịnh cho biết, bộ phận thường trực tiếp thu nội dung cuộc họp để hoàn thiện: quy chế hoạt động của Ban soạn thảo, Tổ biên tập nghị định trình ký; dự thảo tờ trình Chính phủ và dự thảo nghị định trình Thứ trưởng Bộ Tài chính - Trưởng Ban soạn thảo, ký xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, của Bộ Tài chính và Trang thông tin về tài sản công vào tháng 4/2024.

Bộ phận thường trực tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến tham gia của bộ, ngành, địa phương, thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập và ý kiến tại các trang thông tin trình Trưởng Ban soạn thảo ký xin ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp về dự thảo nghị định vào tháng 5, tháng 6/2024.

Bộ phận thường trực tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; trên cơ sở đó tổ chức họp ban soạn thảo, tổ biên tập hoặc xin ý kiến Ban soạn thảo, Tổ biên tập về dự thảo nghị định vào tháng 7/2024.

Bộ phận thường trực hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị định xin ý kiến Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính), trên cơ sở đó trình Trưởng Ban soạn thảo, lãnh đạo Bộ tài chính ký trình Chính phủ vào tháng 8, tháng 9/2024.

Tuy nhiên, đa số đại biểu tham gia buổi họp đều mong muốn nghị định sớm được ban hành để giải quyết kịp thời các bất cập đang tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Do đó, ông Nguyễn Tân Thịnh cho biết, Bộ Tài chính phấn đấu đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ sớm hơn. “Tuy nhiên, việc sớm này hoàn toàn phụ thuộc vào các bộ và địa phương” - ông Thịnh nhấn mạnh.