NH Standard Chartered

Standard Chartered hỗ trợ Việt Nam phát hành trái phiếu quốc tế thành công.

Thông qua vai trò của ngân hàng Standard Chartered là một tổ chức đồng dựng sổ và quản lý giao dịch cho đợt phát hành này, Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam đã quay trở lại thị trường vốn quốc tế một cách thành công. Đợt phát hành mới này diễn ra đồng thời với đợt chào mua công khai 1 ngày cho hai đợt phát hành trái phiếu USD sẽ đáo hạn năm 2016 và 2020.

Đợt phát hành trái phiếu quốc tế lần này đánh dấu sự trở lại thị trường trái phiếu quốc tế kể từ đợt phát hành của Chính phủ từ tháng 1/2010, và được chốt lãi suất ở mức 4,8%.

Hơn 450 nhà đầu tư đã đặt mua với tổng lệnh mua trị giá hơn 10,6 tỷ USD. Xét về địa lý, 55% các nhà đầu tư đến từ Mỹ, 28% từ châu Âu và 17% từ châu Á. Theo loại nhà đầu tư, 84% đến từ các quỹ đầu tư, 12% từ ngân hàng và 4% từ các công ty bảo hiểm hoặc quỹ hưu trí.

Số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng cho các mục đích trong ngân sách chung của Chính phủ, bao gồm cả việc quản trị các khoản nợ hiện hành.

Standard Chartered Việt Nam cho biết, việc chào mua công khai đã được cấu trúc theo hướng khuyến khích các trái chủ hiện hữu hoán đổi trái phiếu hiện hành sang trái phiếu mới bằng cách dành ưu tiên cho các nhà đầu tư hiện hữu, những người đã tham gia đợt chào mua trong giai đoạn chốt việc phân bổ trái phiếu mới cho trái chủ. Khối lượng trái phiếu được đấu thầu tương đương giá trị danh nghĩa 917 triệu USD, trong đó Chính phủ đã chấp nhận tổng lệnh mua trị giá 662 triệu USD. Giao dịch này cũng đánh dấu giao dịch quản trị nợ đầu tiên của Chính phủ.

Các ngân hàng Deutsche Bank, HSBC và Standard Chartered đã đóng vai trò là các tổ chức đồng dựng sổ và quản lý giao dịch cho đợt phát hành này. HSBC là ngân hàng chuyển giao chứng chỉ và quyết toán cho đợt hoán đổi cũng như phát hành mới này.

“Việc phát hành trái phiếu đô-la Mỹ thành công với lợi suất thấp kỷ lục từ trước đến nay, cho thấy giới đầu tư quốc tế đã ghi nhận những tiến bộ đáng kể Chính phủ đã đạt được trong phát triển kinh tế Việt Nam trong ba năm qua, điều đã được khẳng định bởi các tổ chức xếp hạng tín nhiệm”, ông Nirukt Sapru, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam chia sẻ./.

Thiện Trần