Trong phần liên quan đến gói tín dụng tái cấp vốn, các nội dung cơ bản của Quyết định 33/2021/QĐ-TTg được điều chỉnh theo hướng nới lỏng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn vốn chính sách.

Đặc biệt, một trong những điểm đáng chú ý là Quyết định 33 đã bỏ điều kiện về việc người vay vốn phải không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng tại thời điểm vay vốn.

Sửa Quyết định 23, có nợ xấu vẫn được vay ưu đãi gói 7.500 tỷ đồng
Sửa Quyết định 23, có nợ xấu vẫn được vay đãi gói 7.500 tỷ đồng. Ảnh: T.L
Sửa thông tư về vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội Ai được hưởng gói hỗ trợ 7.500 tỷ đồng? Giải ngân đợt 1 gói tái cấp vốn 7.500 tỷ đồng

Cụ thể, điều kiện vay vốn chính sách ưu đãi quy định tại Quyết định 33 là người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc khi có người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên trong giai đoạn từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

Điều kiện vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động cũng được quy định riêng.

Đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Chính sách cũng được áp dụng với người sử dụng lao động phải chấp hành các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động/hoạt động hạn chế/hoạt động có điều kiện theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

Các điều kiện khác là có người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại thời điểm đề nghị vay vốn; có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp phải tạm dừng hoạt động.

Đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các điều kiện gồm có người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Trước đó, Quyết định 23 được Thủ tướng Chính phủ ban hành từ tháng 7/2021, trong đó có quy định Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho người sử dụng lao động vay tái cấp vốn tối đa 7.500 tỷ đồng, không có tài sản bảo đảm, lãi suất 0%/năm từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thời hạn giải ngân tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đến hết ngày 31/3/2022 hoặc khi giải ngân hết nguồn tái cấp vốn tùy theo điều kiện nào đến trước./.