Sức bật từ tập trung nguồn lực đầu tư khu kinh tế cửa khẩu Lạng Sơn
Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn). Ảnh: TL

Đồng bộ hạ tầng

Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn được xác định là vùng kinh tế động lực chủ đạo của tỉnh Lạng Sơn nói riêng và vùng Đông Bắc nói chung. Để Khu KTCK này phát triển nhanh và bền vững, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của khu vực, thời gian qua, Lạng Sơn đã chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung và huy động tối đa nguồn lực để hoàn thiện đồng bộ hạ tầng các khu vực cửa khẩu.

Theo đó, từ năm 2013 đến nay, từ nguồn ngân sách nhà nước, tỉnh đã bố trí đã bố trí trên 11.000 tỷ đồng để tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện các công trình, dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội trọng yếu tại các khu vực cửa khẩu. Nổi bật là công trình tòa nhà cửa khẩu quốc tế (CKQT) Hữu Nghị và tuyến đường chuyên dụng xuất, nhập khẩu (XNK) hàng hóa qua mốc 1119 – 1120 tại CKQT Hữu Nghị được đầu tư, đưa vào sử dụng đã góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới.

Từ năm 2013 đến hết năm 2022, số thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng tại các cửa khẩu trong Khu KTCK đạt gần 4.600 tỷ đồng/5.594 tỷ đồng tổng số phí sử dụng kết cấu hạ tầng tại tất cả các cửa khẩu của tỉnh

Ngoài CKQT Hữu Nghị, tỉnh đã tích cực tranh thủ các nguồn vốn để tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện các công trình, dự án phát triển kết cấu hạ tầng trọng yếu ở các cửa khẩu: Tân Thanh, Cốc Nam, Chi Ma… Những dự án đầu tư hạ tầng đều đã hoàn thành và đưa vào sử dụng kịp thời góp phần quan trọng trong việc phát huy hiệu quả Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn, đặc biệt là tạo thuận lợi cho XNK hàng hóa của cả nước qua địa bàn.

Tiếp tục huy động nguồn lực

Ông Lê Văn Thắng - Trưởng ban Quản lý Khu KTKC Đồng Đăng – Lạng Sơn, cho biết thêm hiện nay, Quảng Tây, Trung Quốc đang tập trung phát triển hệ thống hạ tầng cửa khẩu tạo điều kiện kết nối tối đa chuỗi logistics, do đó, ban tiếp tục tham mưu lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng khu vực cửa khẩu một cách tương xứng để tạo thành chuỗi cung ứng logistics xuyên biên giới, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, nâng cao kim ngạch XNK.

Theo đó, từ nay đến năm 2025, trung bình mỗi năm, tỉnh sẽ bổ sung từ 500 - 1. 000 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng ít nhất 10 công trình trọng điểm phục vụ hoạt động quản lý của các lực lượng chức năng và nâng cao năng lực thông quan hàng hóa XNK. Cùng đó, tạo cơ chế chính sách để thu hút, huy động khoảng 14.000 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách để đầu tư các dự án trong Khu KTCK và các khu vực cửa khẩu khác.

Để Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn thực sự xứng tầm với quy mô và kỳ vọng của tỉnh, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục triển khai hiệu quả Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, gắn với thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về lựa chọn Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn là một trong 8 khu KTCK trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025./.