hs

Ảnh minh họa

Theo đó, chấm dứt hiệu lực các quyết định, công văn của Bộ GD - ĐT giao nhiệm vụ hoặc cho phép cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/3/2014. Đối với các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông đã tuyển sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực, thì các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếp tục thực hiện và cấp chứng chỉ theo quy định.

Hiện nay cả nước có 66 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Cụ thể, có 14 trường ĐH Sư phạm và 52 trường đại học có khoa/ngành Sư phạm.

Trước đó, dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GD - ĐT (trước năm 2018 sẽ trình quốc hội phê chuẩn) đã cụ thể hóa các nội dung: Chỉ giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cho các trường Sư phạm và các cơ sở có đủ năng lực thực hiện; Tất cả giáo viên mầm non, phổ thông phải được đào tạo trong các trường sư pham; giáo viên tiểu học và giáo viên trung học phải có trình độ đại học.

Thảo Dương