Cụ thể, đến ngày 31/10/2023, tín dụng cho vay đối với nền kinh tế đạt hơn 12,8 triệu tỷ đồng, tăng 7,39% so với cuối năm 2022.

Trong 9 tháng năm 2023, NHNN đã tổ chức 14 hội nghị, cuộc họp bàn; 2 hội thảo khoa học về tăng khả năng hấp thụ vốn tín dụng; đặc biệt tại các địa phương đã có 63 hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp được tổ chức.

Tăng trưởng tín dụng 10 tháng đạt gần 7,4%
Tăng trưởng tín dụng 10 tháng đạt gần 7,4%. Ảnh: T.L
Nhận diện tăng trưởng tín dụng ảo Lãi suất tín phiếu tăng, giá vàng thế giới vẫn giảm

Ngoài ra, vừa qua NHNN cũng đã tổ chức 2 hội nghị triển khai các công điện (số 990/CĐ-TTg và 993/CĐ-TTg) của Thủ tướng Chính phủ.

Công điện 990 là văn bản về thực hiện các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2023.

Tại Công điện 993, Thủ tướng giao NHNN điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý, nâng cao chất lượng tín dụng, hướng tín dụng vào các lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Thủ tướng cũng yêu cầu NHNN đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, rà soát để cắt giảm các thủ tục không còn phù hợp gây tốn kém, phiền hà, tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Công điện 993 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Công điện 993, Thủ tướng giao NHNN chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục thúc đẩy việc cho vay tín dụng với lĩnh vực bất động sản; có giải pháp phù hợp tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất; tiếp tục rà soát cắt giảm hơn nữa các thủ tục hành chính không phù hợp gây phiền hà, tốn kém để doanh nghiệp, dự án bất động sản và người mua nhà tiếp cận được nguồn vốn tín dụng thuận lợi hơn./.