Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn bị phạt 110 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn là tổ chức có liên quan với ông Phạm Hoành Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng (mã Ck: SRC) đã thực hiện mua 6.886.150 cổ phiếu SRC từ 30/6/2020 đến ngày 02/7/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu).

Tập đoàn Hoành Sơn bị phạt do không báo cáo về dự kiến giao dịch
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng xử phạt 125 triệu đồng đối với ông Phạm Ngọc Quân vì đã có hành vi vi phạm hành chính do không đăng ký chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Ngày 16/7/2018, ông Phạm Ngọc Quân đã mua 8.642.000 cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình (mã Ck: HBS), làm tăng số lượng cổ phiếu từ 0 cổ phiếu lên 8.642.000 cổ phiếu (tương đương tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 26,19%) nhưng không thực hiện chào mua công khai theo quy định).

Ngày 25/7/2018, ông Phạm Ngọc Quân đã bán 642.000 cổ phiếu HBS, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống 8.000.010 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ: 24,24%)./.