Theo đó, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã thông qua việc phát hành 73,08 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi 730,8 tỷ đồng nợ vay, đây là nợ các nhà thầu phụ, đối tác, nhà cung cấp (thấp hơn so với kế hoạch được thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2024 ngày 25/4 là 740 tỷ đồng). Lý giải về nguyên nhân của sự thay đổi này, HBC cho biết thời gian qua công ty đã thanh toán cho một số chủ nợ, một số chủ nợ thay đổi ý định hoán đổi nợ dẫn tới khác biệt so với kế hoạch ban đầu.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nói gì khi dự kiến phát hành hơn 73 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ?
Năm 2024, HBC đặt kế hoạch tổng doanh thu 10.800 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu sẽ diễn ra từ quý II - IV/2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của HBC. Trong trường hợp các chủ nợ thay đổi ý định và không đồng ý hoán đổi nợ, HBC sẽ hủy lượng cổ phiếu phát hành tương ứng với chủ nợ.

Trước đó, ngày 10/6/2024, HBC đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng mức phạt 190 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin và vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Kết thúc quý I/2024, HBC ghi nhận doanh thu đạt 1.650,9 tỷ đồng, tăng 38,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 57,75 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 443,8 tỷ đồng. Trong đó, công ty không còn kinh doanh dưới giá vốn, biên lợi nhuận gộp chuyển từ âm 17%, lên dương 1,3%.

Năm 2024, HBC đặt kế hoạch tổng doanh thu 10.800 tỷ đồng, tăng 43,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến lãi 433 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1.110,7 tỷ đồng./.