Quy mô vốn huy động trong đợt phát hành lần này của TDG Global gấp gần 2,8 lần so với vốn chủ sở hữu và gấp 3,3 lần so với vốn điều lệ của doanh nghiệp này vào thời điểm cuối tháng 9/2021.

TDG Global huy động gấp 3 lần vốn, quá nửa đầu tư vào công ty khác
Tiền thân của TDG Global là Công ty Dầu khí Thái Dương. Ảnh: T.L
TCO: Tăng gấp 3 lần vốn điều lệ để đi mua cổ phiếu doanh nghiệp khác HAN: Nợ gấp hơn 3 lần vốn, hơn 140 tỷ đồng phải thu khó đòi Apax Holdings tăng vốn gấp 2,5 lần cho công ty con Igarten lên 500 tỷ

Theo kế hoạch sử dụng vốn TDG Global sẽ dùng 273,3 tỷ đồng góp vốn vào Công ty cổ phần Nam Bá để triển khai đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và dân cư Làng Chài Vũng Trâu Nằm.

Ngoài ra, 97 tỷ đồng sẽ được dùng để góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Việt Nhật để triển khai dự án Khu du lich sinh thái Việt – Nhật tại xã Sả Hồ, huyện Sa Pa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Công ty cũng sẽ đầu tư dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 tại thôn Hồng Vi, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn với số tiền 60 tỷ đồng; bổ sung nguồn vốn để tìm kiếm các dự án hoặc mua cổ phần của các công ty có dự án hạ tầng khu công nghiệp, dự án năng lược hoặc bất động sản với số tiền 20 tỷ đồng.

60 tỷ đồng trong số tiền huy động lần này cũng sẽ được TDG Global dùng để đầu tư tài chính và số tiền còn lại bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Về kinh doanh thời gian qua, TDG Global đạt doanh thu thuần quý III/2021 là 354 tỷ đồng, tăng trưởng 103% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 834 tỷ đồng, tăng trưởng 55,3% so với 9 tháng đầu năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý III/2021 đạt 125 triệu đồng, giảm mạnh so với mức gần 3,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận giảm chủ yếu do các khoản chi phí trong kỳ như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2021 đạt 328 triệu đồng, tăng so với cùng kỳ, nhưng chủ yếu do mức lợi nhuận cùng kỳ năm trước cũng ở mặt bằng khá thấp chỉ với 177 triệu đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu giai đoạn 9 tháng đầu năm 2020 chỉ là 0,09%, còn trong giai đoạn 9 tháng 2021 là 0,16%.