Đồng Nai

Cán bộ hải quan hướng dẫn DN mở tờ khai nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

Tổng cục Hải quan cho biết, ngay trong tháng 1/2021, toàn ngành đã triển khai đồng bộ, đầy đủ các biện pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, quyết liệt triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021.

Kết quả, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu từ 01/01/2021 đến 31/01/2021 đạt 30.398 tỷ đồng, đạt 9,7% dự toán, đạt 9,2% chỉ tiêu phấn đấu.

Đồng thời, trong tháng 1/2021, Tổng cục Hải quan có công văn chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp, nhằm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Trong tháng 1/2021, ngành Hải quan đã làm thủ tục xuất nhập khẩu cho lượng hàng hóa ước đạt 54,1 tỷ USD, trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 27,7 tỷ USD và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 26,4 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2020, trị giá xuất khẩu của cả nước tăng 41% và trị giá nhập khẩu tăng 45,7%./.

Ngọc Linh