Đầu tư công (ĐTC) là một trong những nội dung được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn chỉ đạo quyết liệt, sát sao. Chính phủ xác định ĐTC là lĩnh vực vừa hỗ trợ cho thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa là trụ đỡ tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn trong phát triển.

Tháng đầu năm giải ngân vốn đầu tư công đạt 2,46% kế hoạch
Tháng đầu năm giải ngân vốn đầu tư công đạt 2,46% kế hoạch Ảnh minh họa: H.T

Ông Dương Bá Đức - Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính cho biết, với tinh thần đó, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ giao vốn, Bộ Tài chính đã có Công văn số 405/BTC-ĐT về việc đôn đốc phân bổ, nhập dự toán và giải ngân kế hoạch vốn ĐTC nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 của các bộ, ngành, địa phương, làm cơ sở để Bộ Tài chính phê duyệt dự toán cho các dự án theo đúng quy định.

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, ước thanh toán vốn ĐTC nguồn NSNN năm 2024 đến hết tháng 1/2024 là 16.934,3 tỷ đồng, đạt 2,46% kế hoạch và đạt 2,58% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm trước (hết tháng 1/2023 đạt 1,72% kế hoạch và 1,81% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm, báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, tổng kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024 được Bộ Giao thông vận tải và các địa phương phân bổ chi tiết cho các dự án quan trọng quốc gia là trên 127.593 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương trên 96.396 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương trên 31.197 tỷ đồng.

Ước đến hết ngày 31/1/2024, các dự án này giải ngân được khoảng 1.000 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, năm 2024, về cơ bản các dự án đầu tư công, dự án quan trọng quốc gia, có tính lan tỏa, liên kết vùng đã hoàn thành thủ tục, là cơ sở tạo niềm tin năm 2024 có thể giải ngân tốt vốn ĐTC./.