hq

Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng (bên trái) trao quyết định thành lập Chi cục Kiểm tra sau thông quan cho Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh Phạm Hồng Thanh. Ảnh: Nụ Bùi

Ngày 20/3, tại Ninh Bình, Cục Hải quan Hà Nam Ninh tổ chức lễ công bố Quyết định 59/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tổ chức lại các chi cục kiểm tra sau thông quan trực thuộc cục hải quan tỉnh, thành phố.

Theo đó, giải thể các chi cục kiểm tra sau thông quan trực thuộc cục hải quan các tỉnh: Bình Định, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Quảng Trị; thành lập Chi cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc Cục Hải quan Hà Nam Ninh.

Tại lễ công bố quyết định, Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng đề nghị, Cục Hải quan Hà Nam Ninh sớm ổn định tổ chức của Chi cục Kiểm tra sau thông quan; ưu tiên, bố trí những cán bộ có năng lực về công tác tại chi cục để chi cục thực sự phát huy được những nhiệm vụ được giao và trở thành một tập thể đoàn kết, vừng mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

hq
Ông Thân Văn Sang (bên trái) đón nhận quyết định điều động nhận chức vụ Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc Cục Hải quan Hà Nam Ninh. Ảnh: Nụ Bùi

Cũng tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh Phạm Hồng Thanh đã trao quyết định điều động ông Thân Văn Sang - Phó Chánh Văn phòng Cục Hải quan Hà Nam Ninh, đảm nhận chức Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm tra sau thông quan, trực thuộc Cục Hải quan Hà Nam Ninh kể từ ngày 18/3/2021./.

Ngọc Linh