hQ

Cán bộ hải quan hướng dẫn đại lý hải quan hoàn thiện thủ tục nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, theo Quyết định 788/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH TS Logistics, địa chỉ tại Biên Hòa, Đồng Nai.

Tiếp đến, tại Quyết định 789/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Kido Express-Chi nhánh Vĩnh Phúc, địa chỉ thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Hai công ty có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thu tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính.

Trước đó, như TBTCO đã đưa tin, Tổng cục Hải quan đã ban hành các quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan cho 4 doanh nghiệp, trong đó có 2 DN tại Hà Nội là Công ty cổ phần giải pháp Logistics Toàn Cầu và Công ty TNHH MTV Du lịch và vận tải Đại Dương Xanh; 2 DN tại TP. Hồ Chí Minh là Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Logistics và Thương mại Thành Phát và Công ty TNHH giải pháp dịch vụ tích hợp giao nhận Toàn Cầu Việt Nam.

Ngọc Linh