Trong danh sách cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ có cổ phiếu HPX của Hải Phát Invest, HBC của Xây dựng Hoà Bình, IBC của Apax Holdings, LDG của Công ty cổ phần Đầu tư LDG, TVB của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt…

Hầu hết nguyên nhân là do chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. Ngoài ra, một vài trường hợp khác bị cắt margin là do BCTC có ý kiến không chấp nhận toàn phần của kiểm toán, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ trên BCTC kiểm toán hợp nhất là số âm.

Thêm nhiều cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên HOSE
Thêm nhiều cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên HOSE. Ảnh: T.L

Trước đó, HOSE đã công bố danh sách 74 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong đó chủ yếu là những cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện cảnh báo hoặc kiểm soát như DLG, FDC, HAI, ITA, JVC, MCG, OGC, NVT, PTL, RDP, SCD, TNI, TTF, VDS, HAG, HNG, NKG…

Thêm vào đó, hiện nhiều công ty công bố báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán với nhiều doanh nghiệp lỗ chồng lỗ, dẫn đến việc nhiều mã cổ phiếu bị cắt margin trong quý II như NKG, POM, PTC, SMC, SVD, TSC, HAR…

HOSE cũng cắt margin một loạt chứng chỉ quỹ do giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 3 tháng liên tiếp (FUEKIV30, FUEIP100, FUEDCMID, FUCVREIT, FUCTVGF3).

Theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng margin do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua các cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này./.