Theo đó, ngày 25/5/2023, Maroc ban hành kết luận rà soát thuế tự vệ đối với một số sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu (hot-rolled sheets) được phân loại theo mã HS 72.08, 72.11.13, 72.11.14, 72.11.19, 72.25.30, 72.25.40, 72.26.20.00.11, 72.26.20.00.20, 72.26.20.00.51, 72.26.20.00.52,72.26.20.00.59, 72.26.91 và 72.26.99.80.00.

Tại kết luận rà soát, Maroc quyết định tiếp tục áp dụng thuế tự vệ đối với các sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu kể từ ngày 19/6/2023 đến ngày 18/6/2026. Mức thuế là 23%, giảm 1% mỗi năm tiếp theo.

Thép cán nóng của Việt Nam tiếp tục được loại trừ khỏi biện pháp tự vệ của Maroc
Thép cán nóng của Việt Nam tiếp tục được loại trừ khỏi biện pháp tự vệ của Maroc. Ảnh: TL

Tuy nhiên, Việt Nam tiếp tục được loại trừ khỏi biện pháp tự vệ do là nước đang phát triển có lượng nhập khẩu không đáng kể. Đây là lợi thế cạnh tranh để doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thép cán nóng sang Maroc trong thời gian tới.

Trước đó, Maroc quyết định áp dụng thuế tự vệ đối với một số sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu kể từ ngày 19/6/2020 đến ngày 18/6/2023./.