Đây là chia sẻ về tương lai của thị trường chứng khoán Việt Nam của ông Junichi Nakajima - Chủ tịch kiêm Giám đốc quốc gia phụ trách Việt Nam Cơ quan các Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (JFSA), tại buổi đối thoại hợp tác song phương lần thứ nhất giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và JFSA trong khuôn khổ chương trình hợp tác song phương giữa hai đơn vị.

Buổi đối thoại nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa 2 cơ quan quản lý.

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch UBCKNN đánh giá cao các hoạt động hợp tác hỗ trợ giữa JFSA và UBCKNN trong thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động trong khuôn khổ triển khai Thư trao đổi (EoL) hợp tác được ký kết vào tháng 3/2014 tại Tokyo, Nhật Bản.

Nội dung Thư trao đổi hợp tác nhằm thực hiện mục tiêu thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường tài chính, thị trường vốn và các cơ chế quản lý tài chính giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Trên cơ sở thư trao đổi hợp tác, hàng năm JFSA đã tài trợ cho các cán bộ của UBCKNN tham gia các chương trình biệt phái, hội nghị, hội thảo về quản lý thị trường chứng khoán tại Nhật Bản, đồng thời cử các chuyên gia trực tiếp hỗ trợ UBCKNN theo nhiều dự án khác nhau.

Các chương trình và hoạt động do JFSA tài trợ không chỉ hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, giám sát chứng khoán của cán bộ UBCKNN mà còn góp phần thắt chặt quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, cùng với những hỗ trợ của JFSA, UBCKNN đã tổ chức thành công 2 hội nghị xúc tiến đầu tư gián tiếp tại Nhật Bản vào năm 2014 và 2017.

Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phát triển lành mạnh, bền vững trong thập kỷ tới
Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch UBCKNN chủ trì buổi đối thoại.

Tại buổi tiếp, hai bên đã chia sẻ và thảo luận về những thách thức của thị trường vốn, các chính sách và cơ chế quản lý thị trường của hai thị trường chứng khoán. Buổi đối thoại cũng tập trung vào những thành tựu và kết quả đạt được của thị trường chứng khoán cũng như của UBCKNN sau 25 năm thành lập và phát triển, tình hình tái cơ cấu thị trường chứng khoán, sự thành lập và phát triển của Sở GDCK Việt Nam.

Ngoài ra, các vấn đề chính về Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 cũng đã được hai bên thảo luận.

Chủ tịch JFSA đánh giá cao sự chỉ đạo và điều hành của UBCKNN trong thời gian qua, đặc biệt là việc nghiên cứu, đưa vào vận hành thị trường chứng khoán phái sinh năm 2017. Đối với Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, Chủ tịch JFSA đã tán thành các mục tiêu chính của Chiến lược, bên cạnh đó chia sẻ một số kinh nghiệm, ý kiến ​​và quan điểm của Nhật Bản.

Ông Junichi Nakajima cho biết, Nhật Bản hiện nay đang thực hiện tái cấu trúc thị trường chứng khoán và dự kiến Sở GDCK Tokyo sẽ hoàn thành việc tái cấu trúc vào tháng 4/2022. Trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn, JFSA và Sở GDCK Nhật Bản (JPX) có thể hỗ trợ UBCKNN trong việc vận hành Sở GDCK Việt Nam, tái cấu trúc thị trường cũng như các hoạt động liên quan tới phát triển bền vững.

Trong quá trình thảo luận tại buổi đối thoại, hai bên đã thống nhất về việc sẽ tổ chức các buổi đối thoại song phương hàng năm giữa hai cơ quan quản lý. Buổi đối thoại song phương lần thứ 2 giữa hai cơ quan quản lý dự kiến sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5/2022.

Chủ tịch UBCKNN hy vọng chương trình đối thoại hàng năm sẽ góp phần tạo nên cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa hai bên, tăng cường hơn nữa các hoạt động hỗ trợ, nhằm xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán công bằng, công khai và minh bạch, mang lại các lợi ích cho các công ty Việt Nam và các nhà đầu tư Nhật Bản./.