Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore
Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin về kiến trúc của Trụ sở Chính phủ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore
Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin phát biểu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiễn Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin.