thuy san

Hoạt động chính của Thực phẩm Sao Ta là chế biến xuất khẩu tôm. Ảnh: T.L

Theo đó, doanh số tiêu thụ chung đạt 99,1 triệu USD, bằng 129% so cùng kỳ năm 2020. Sản xuất tôm đông lạnh thành phẩm đạt 9.788 tấn, bằng 127,8% so cùng kỳ năm 2020.

Tiêu thụ tôm đạt 8.883 tấn, bằng 127,9% so cùng kỳ năm 2020. Chế biến nông sản đạt 584 tấn, bằng 57% so cùng kỳ năm 2020.

Tiêu thụ nông sản đạt 776 tấn, bằng 120% so cùng kỳ năm 2020. Công ty cho biết tình hình nuôi tôm hiện đang thu hoạch, sẽ dứt điểm ở nửa tháng sau tháng 7. Sau đó sẽ tiến hành thả nuôi vụ II.

Công ty cho biết, hoạt động kinh doanh tôm tăng trưởng tốt (29%), hơn hẳn tốc độ chung của ngành (khoảng 15%).

Lĩnh vực nông sản tuy tiêu thụ tốt, một phần từ thành phẩm còn tồn cuối năm 2020. Khách hàng mảng này chủ yếu lĩnh vực dịch vụ ở Nhật Bản, đang hạn chế do Covid-19 khiến nhiều nhà hàng chưa trở lại bình thường, nhưng có tăng trưởng tiêu thụ so năm 2020 cũng là tín hiệu tốt.

Tăng trưởng doanh số 6 tháng của Thực phẩm Sao Ta tăng cũng không phải yếu tố quá bất ngờ bởi công ty này cũng đã tăng trưởng doanh thu gần 36% trong quý I/2021 so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần quý I/2021 đạt 968,6 tỷ đồng, trong khi quý I/2020 chỉ tiêu này chỉ là 712,4 tỷ đồng.

Ngoài các số liệu kinh doanh sơ bộ, Sao Ta chưa công bố cụ thể số liệu tài chính chi tiết đến hết tháng 6/2021. Tuy nhiên, báo cáo tài chính đến hết quý I/2021 cho thấy, công ty có tỷ lệ các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi khá cao.

Cụ thể giá trị các khoản phải thu ngắn hạn cuối quý I ghi nhận là 315,6 tỷ đồng, trong khi đó số phải trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 30,9 tỷ đồng, chiếm gần 10% tổng giá trị các khoản phải thu ngắn hạn.

Tỷ lệ này tương đối cao so với nhiều doanh nghiệp ngành thủy sản khác. Chẳng hạn, các công ty Thủy sản Minh Phú, Thủy sản Bến Tre, Thủy sản Mekong, Thủy sản số 4 không có phải thu ngắn hạn khó đòi. Tỷ lệ này của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn là 0,3%, Thủy sản Cửu Long An Giang là 6%...

Chí Tín