Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 31/2013/QH13 và Luật số 71/2014/QH13: “Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ sau đây: nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt; quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng; dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp; sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa qua chế biến, trừ sản phẩm quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật này; mủ cao su sơ chế, nhựa thông sơ chế; lưới, dây giềng và sợi để đan lưới đánh cá; thực phẩm tươi sống; lâm sản chưa qua chế biến; trừ gỗ, măng và sản phẩm quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật này; đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn; sản phẩm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, rơm, vỏ dừa, sọ dừa, bèo tây và các sản phẩm thủ công khác sản xuất bằng nguyên liệu tận dụng từ nông nghiệp; bông sơ chế; giấy in báo; thiết bị, dụng cụ y tế; bông; băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; sản phẩm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập, bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học; hoạt động văn hóa, triển lãm, thể dục, thể thao; biểu diễn nghệ thuật, sản xuất phim; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim; đồ chơi trẻ em; sách các loại, trừ sách quy định tại khoản 15 Điều 5 Luật này; dịch vụ khoa học, công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ; bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở”.

Căn cứ các quy định hiện hành, theo Tổng cục Hải quan, trường hợp hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp là sản phẩm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, rơm, vỏ dừa, sọ dừa, bèo tây và các sản phẩm thủ công khác sản xuất bằng nguyên liệu tận dụng từ nông nghiệp; bông sơ chế; giấy in báo thì được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%. Việc khai báo thuế GTGT trên VNACCS đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo mã Biểu thuế GTGT đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử hải quan.

Tổng cục Hải quan đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để thực hiện về chính sách thuế GTGT và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể./.