Trong bối cảnh thu ngân sách gặp khó khăn Chính phủ vẫn dành nguồn lực

Trong bối cảnh thu ngân sách gặp khó khăn Chính phủ vẫn dành nguồn lực hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Văn Tuấn

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo nghị định tiếp tục thực hiện chính sách này trong năm 2021, điều này nhận được sự đồng tình và đánh giá cao của đại biểu Quốc hội, người dân và giới doanh nghiệp.

Miễn, giảm thuế, phí gần 25 nghìn tỷ đồng

Theo thống kê mới đây của Bộ Tài chính, trong năm 2020, Bộ Tài chính đã miễn, giảm, giãn thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN) để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với tác động không thuận của đại dịch.

Trong đó, đã gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho khoảng 184,9 nghìn lượt người nộp thuế, với tổng số tiền được gia hạn khoảng 87,3 nghìn tỷ đồng. Cụ thể: đã gia hạn 5 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hộ kinh doanh và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Dự kiến ban đầu khoảng 180 nghìn tỷ đồng, số thuế gia hạn thực tế là hơn 67 nghìn tỷ đồng, cho khoảng hơn 128 nghìn doanh nghiệp và hơn 56 nghìn hộ kinh doanh… Số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn nêu trên đến hết năm 2020, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã cơ bản nộp đầy đủ vào NSNN.

Ngoài miễn, giảm tiền thuế, tiền thuê đất, Bộ Tài chính đã miễn, giảm khoảng 24,9 nghìn tỷ đồng các khoản thuế, phí, lệ phí cho các đối tượng. Trong đó, cao nhất là số tiền giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2020 với các doanh nghiệp, hợp tác xã… với số tiền giảm thực tế khoảng hơn 10 nghìn tỷ đồng; nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN, ước tính số giảm thực tế khoảng hơn 10 nghìn tỷ đồng. Số tiền thuê đất được giảm cũng khoảng hơn 300 tỷ đồng cho gần 4.660 hồ sơ khai tiền thuê đất; giảm các khoản phí, lệ phí hỗ trợ giảm đầu vào cho doanh nghiệp khoảng 1 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, trong năm 2020, thông qua chính sách tài chính – NSNN đã xử lý hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân là 128,33 nghìn tỷ đồng để ứng phó với đại dịch Covid-19. Trong đó, miễn, giảm, giãn thuế, tiền thuê đất, các khoản phí, lệ phí là 111,5 nghìn tỷ đồng; chi ra từ NSNN 16,83 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân.

Bên cạnh đó, còn đảm bảo nguồn đáp ứng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2020, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhận định về vấn đề này, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chi NSNN trong bối cảnh rất khó khăn do đại dịch Covid-19. Đặc biệt là việc thực hiện các giải pháp triệt để tiết kiệm chi để bảo đảm nguồn lực cho việc phòng chống đại dịch Covid-19.

Nhiều đại biểu Quốc hội khi nhận định về chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp đã đánh giá cao những đề xuất của Bộ Tài chính. Bởi vì, trong điều kiện nước ta hiện nay, những đề xuất miễn, giảm, giãn thuế, tiền thuê đất là hết sức phù hợp, giúp doanh nghiệp, người kinh doanh có thêm nguồn vốn vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh và có nguồn chi trả tiền công cho người lao động.

Kiên định mục tiêu tiếp tục hỗ trợ người dân

Trong thời gian tới, diễn biến của dịch Covid-19 trên thế giới còn hết sức phức tạp, trong nước, tình hình thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn vẫn là những khó khăn hiện hữu, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh như vậy, việc tiếp tục thực hiện các giải pháp kinh tế, tiền tệ và tài chính – NSNN để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh là rất cần thiết. Trong lĩnh vực tài chính – NSNN, Bộ Tài chính đã chủ động trình Chính phủ, trình Quốc hội và được Quốc hội cho phép tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp, tổ chức đối với các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, để động viên, khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục đóng góp nguồn lực vật chất và tài chính cho công tác phòng, chống dịch.

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo nghị định về tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất trong năm 2021 cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong đó, dự kiến gia hạn 5 tháng đối với số thuế GTGT; gia hạn 3 tháng đối với thuế TNDN tạm nộp quý I, quý II của kỳ tính thuế TNDN năm 2021 của doanh nghiệp; gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu của năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, giảm mức thu các khoản phí, lệ phí để giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Báo cáo mới đây gửi tới Quốc hội, Chính phủ cho biết, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch Covid-19 và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép - vừa quyết liệt phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Trên cơ sở đó, Chính phủ thực hiện điều chỉnh, ban hành chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân ứng phó với dịch bệnh, trong đó có các chính sách tài chính – NSNN cho phù hợp.

Trong báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện dự toán ngân sách những tháng đầu năm, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường như hiện nay, đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu quyết tâm rất lớn của các ngành, các cấp, cũng như phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, mới đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2021 khoảng trên 6% như nghị quyết của Quốc hội đã đề ra.

Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021


Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo nghị định về tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất trong năm 2021 cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong đó, dự kiến gia hạn 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng; gia hạn 3 tháng đối với thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I, quý II của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của doanh nghiệp; gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu của năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân.

Minh Anh