ngân hàng

Ngân hàng tích cực giảm phí dịch vụ để hỗ trợ người dân trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Đức Minh

Theo đó, phí giao dịch thanh toán qua tiểu hệ thống thanh toán giá trị cao được giảm 50% phí thanh toán, cụ thể:

Đối với lệnh thanh toán mà thời điểm hệ thống nhận giao dịch trước 15h30 trong ngày: giảm từ 0,01% số tiền thanh toán còn 0,005% số tiền thanh toán (tối thiểu 1.000 đồng/món; tối đa 25.000 đồng/món);

Đối với lệnh thanh toán mà thời điểm hệ thống nhận giao dịch trong khoảng thời gian từ 15h30 đến khi hệ thống ngừng nhận lệnh thanh toán trong ngày: giảm từ 0,02% số tiền thanh toán còn 0,01% số tiền thanh toán (tối thiểu 2.000 đồng/ món; tối đa 50.000 đồng/món).

Phí giao dịch thanh toán qua tiểu hệ thống thanh toán giá trị thấp giảm từ 2.000 đồng/món còn 1.000 đồng/món.

Khánh Huyền