Đây là tỷ giá giữa đồng Việt Nam với USD được duy trì từ tháng 8 tới nay.

Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với Euro là 1 Euro = 28.651 đồng, giảm 227 đồng/Euro so với tháng 11.

Với bảng Anh: 1 GBP = 34.425 đồng, tăng 698 đồng/GBP so với tháng 11.

Với yên Nhật: 1 Yên = 205 đồng, giảm 9 đồng/JPY so với tháng 11.

Với franc Pháp: 1 franc = 2.832 đồng, không đổi so với tháng 11.

Với nhân dân tệ Trung Quốc: 1 CNY = 3.453 đồng, không đổi so với tháng 11.

Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước./.

Tài Tâm (theo chinhphu.vn)