a hue

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP/Thành Chung

Hội nghị do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp cùng Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức, với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Sơn Minh Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố trong vùng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tây Nam Bộ là địa bàn chiến lược quan trọng cả về quốc phòng-an ninh và kinh tế-xã hội, là nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, hệ thống cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, nhất là vùng DTTS, biên giới. Do vậy, việc kết hợp phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường quốc phòng-an ninh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả trước mắt và lâu dài.

Nhận thức được tầm quan trọng này, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách tập trung phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng Tây Nam Bộ như: Chỉ thị 12-CT/TW ngày 16/4/2002; Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 20/01/2003 và Kết luận số 28-KL/TW ngày 14/8/2012 của Bộ Chính trị về các chính sách đặc thù với đồng bào Khmer, Hoa, Chăm.

Bên cạnh đó, nhiều nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia đã triển khai đạt nhiều kết quả quan trọng.

Theo ông Sơn Minh Thắng, các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể trong vùng quan tâm triển khai công tác dân tộc, tôn giáo. Đời sống đồng bào từng bước được nâng lên, tỉ lệ hộ nghèo toàn vùng năm 2015 còn 3,54%, tỉ lệ nghèo trong vùng DTTS giai đoạn 2011-2015 giảm từ trên 33% xuống còn 13%; số lượng cán bộ công chức, viên chức là người DTTS ngày càng tăng với trên 19.000 đảng viên, 17.000 cán bộ công chức, viên chức, trong đó hơn 1.100 người được bầu vào cấp ủy, 2.223 người trúng cử đại biểu HĐND các cấp, 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội. Lực lượng cán bộ này đã góp phần triển khai thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Các địa phương có đồng bào di cư từ Campuchia về Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng xác định quốc tịch Việt Nam và giải quyết về quốc tịch và nhập khẩu; thực hiện tốt các chính sách theo Quyết định số 181/QĐ-TTg ngày 23/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đột xuất cho người di dân tự do từ Campuchia về Việt Nam gặp khó khăn.

a hue
Ảnh: VGP/Thành Chung

Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Vương Đình Huệ nhận định an ninh chính trị của vùng tiếp tục được duy trì ổn định, các cấp ủy, chính quyền tích cực triển khai các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo, nhất là công tác giảm nghèo thu được nhiều kết quả tích cực. Hệ thống chính trị được tiếp tục củng cố, kiện toàn.

Tuy nhiên, Trưởng Ban Chỉ đạo cho rằng tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) còn cao, trong vùng vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, an ninh biên giới, an ninh nội bộ, an ninh tôn giáo. Tình hình cắm mốc biên giới giữa Việt Nam-Campuchia chưa đạt kết quả như mong muốn. Thêm vào đó nông nghiệp tăng trưởng âm cũng tác động tới an ninh chính trị trong vùng.

Để thực hiện tốt hơn công tác dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh trên địa bàn, Trưởng Ban Chỉ đạo Vương Đình Huệ nhấn mạnh gốc của vấn đề vẫn là đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, giảm nghèo cho đồng bào, nhất là vùng DTTS, vùng khó khăn hạn hán và xâm nhập mặn.

Do đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các tỉnh, thành phố trong vùng tiếp tục bám sát thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội, các Nghị quyết số 19, 35, 60 về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các cơ chế, chính sách khác. Trong đó, quan tâm phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng mở rộng diện tích đất trồng trọt, nuôi trồng thủy sản đi liền với ứng dụng khoa học kỹ thuật để bảo đảm sản xuất nông nghiệp trong vùng đạt giá trị dương trong năm 2016.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các địa phương, bộ, ngành tích cực thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo theo tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; tăng cường an ninh biên giới, gắn phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành liên quan tăng cường bố trí kinh phí thực hiện công tác giảm nghèo trong giai đoạn 2016-2020. Đối với công tác di dân của đồng bào Việt kiều từ Campuchia về Việt Nam, Phó Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao phối hợp với phía Campuchia giải quyết thủ tục cho đồng bào Việt Nam được sinh sống ổn định, hợp pháp tại Campuchia trên tinh thần hữu nghị, tuân thủ luật pháp nước bạn.

Trưởng Ban Chỉ đạo Vương Đình Huệ cho biết các nội dung thảo luận tại hội nghị này về công tác dân tộc, tôn giáo, an ninh, quốc phòng sẽ được các tỉnh trong vùng triển khai cho cả nhiệm kỳ 2016-2020; giao Thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp ý kiến các bộ, ngành để báo cáo Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy của các địa phương trong vùng.

a hue
Ảnh: VGP/Thành Chung Cùng ngày tại xã Thuận Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới thăm các hộ nghèo trên địa bàn, trong đó có nhiều hộ nghèo là người dân tộc.

Phó Thủ tướng khẳng định Đảng, Chính phủ luôn quan tâm tới công tác giảm nghèo, công tác dân tộc, tôn giáo, hết lòng chăm sóc cho đồng bào về vật chất và tinh thần; đẩy mạnh đổi mới sản xuất nông nghiệp gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng trao tặng 50 phần quà cho 50 hộ nghèo của xã Thuận Hoà.

Nhân dịp này Tập đoàn điện lực cũng trao phần quà 4 tỷ đồng cho xã Thuận Hoà để xây dựng Trạm Y tế./.

Theo VGP