Việc thí điểm tái xuất xăng dầu sang Lào phải bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.Ảnh:mof.gov.vn

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc thí điểm thực hiện sử dụng xăng dầu mua từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất để tái xuất sang Lào thay vì phải tái xuất chính lô xăng dầu đã tạm nhập khẩu.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công thương phối hợp với Bộ Tài chính có các giải pháp khắc phục, quản lý trong thời gian tới về việc thí điểm này để bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về thuế, phí, ngăn ngừa việc lợi dụng để gian lận thương mại, báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Trước đó, Bộ Công thương đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Tổng công ty Dầu Việt Nam thí điểm sử dụng xăng dầu mua từ nhà máy lọc dầu Dung Quất, để tái xuất sang thị trường Lào với số lượng, chủng loại xăng dầu đã tạm nhập khẩu, thay cho việc phải tái xuất chính lô xăng dầu đã tạm nhập. Thời gian thực hiện thí điểm đến hết năm 2015.

Thực tế, hoạt động tạm nhập tái xuất xăng dầu sang Lào đã được Chính phủ cho phép hai đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) triển khai từ giữa năm 2012 đến tháng 11/2013. Tuy nhiên, việc thực hiện tạm nhập, tái xuất hiện nay chưa phù hợp với một số quy định của Luật Thương mại nên phải thí điểm, chờ sửa đổi, bổ sung quy định hướng dẫn./.

TN