Tìm giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thuế hộ kinh doanh
Người nộp thuế làm thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa" Cục Thuế TP. Hà Nội. Ảnh: Mai Lan

Rà soát cơ sở dữ liệu về hộ kinh doanh

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, công tác chống thất thu ngân sách nói chung và chống thất thu đối với hộ kinh doanh nói riêng đã được cục thuế rất quan tâm thời gian qua. Một trong những giải pháp được cục thuế triển khai hiệu quả, đó là chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của cá nhân.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, để chống thất thu thuế đối với hoạt động này, cục thuế đã phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường để khai thác cơ sở dữ liệu, chống kê khai 2 giá; tăng cường tuyên truyền về chính sách, pháp luật thuế cho người nộp thuế trên địa bàn.

“Để chống thất thu thuế đối với hoạt động này, cục thuế cùng với các sở, ngành xây dựng riêng một tổ kỹ thuật triển khai các giải pháp giữa 3 cơ quan trong việc thực hiện công tác quản lý đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của hộ gia đình, cá nhân. Nhờ việc đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách thuế đối với hoạt động này, nên nhận thức của người dân có những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ người dân có ý thức trong việc kê khai giá trị bất động sản cá nhân đúng với giá giao dịch thực tế được tăng cao” - ông Trường nói.

Đảm bảo 100% hộ kinh doanh được đưa vào quản lý

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, mục tiêu của công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là đẩy mạnh việc công khai, minh bạch trong công tác quản lý hộ, cá nhân kinh doanh, đảm bảo quản lý 100% các hộ kinh doanh trên địa bàn; hướng dẫn và đôn đốc người nộp thuế thực hiện kê khai và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; quản lý đúng ngành nghề, doanh thu phù hợp với thực tế kinh doanh.

Ngoài việc chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, từ hoạt động đăng ký thuế, thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ kinh doanh; đánh giá công tác quản lý, rà soát, đôn đốc nợ thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn; hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, đến việc giám sát, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, thực thi công vụ trong công tác quản lý đối với hộ kinh doanh.

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội cũng cho biết, sẽ tiếp tục tiến hành rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân, hướng tới mục tiêu sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế theo Đề án 06 của Chính phủ.

Phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thương mại để triển khai các hình thức nộp thuế điện tử qua Etax mobile, app ngân hàng, xây dựng phương án kiểm đếm và giao chỉ tiêu đến từng đội, từng cán bộ, đánh giá xếp loại công tác thực hiện của các phòng, chi cục thuế…

Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý thuế

Đánh giá về công tác quản lý hộ kinh doanh trên địa bàn, ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, thời gian qua, cục thuế đã có nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý hộ kinh doanh trên địa bàn, qua đó đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, còn xảy ra tình trạng sót hộ, doanh thu, mức thuế chưa sát với thực tế, các đơn vị dù đã xây dựng những biện pháp quản lý, nhưng các biện pháp này còn chưa thực sự đi vào thực tế và chưa đạt hiệu quả như mục tiêu đề ra.

Để nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn TP. Hà Nội, ông Sơn đã yêu cầu các phòng, các chi cục thuế trực thuộc đánh giá, làm rõ các nguyên nhân, rủi ro từ yếu tố con người cho tới các yếu tố về quy trình quản lý, sự phối hợp giữa các cơ quan, nhằm phân bổ rõ trách nhiệm của các bên liên quan và đưa ra phương hướng, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội cũng yêu cầu lãnh đạo các phòng, các chi cục thuế cần nhìn nhận khách quan thực trạng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn; tiến hành rà soát toàn bộ cơ sở dữ liệu về đối tượng, doanh thu và mức thuế, nhằm tìm ra nguyên nhân dẫn tới các tồn tại trong công tác quản lý hộ kinh doanh, đưa ra được giải pháp hữu hiệu và báo cáo kết quả rà soát, phương hướng thực hiện trong thời gian tới.

Được biết, sau hội nghị trực tuyến lần 1, để tiếp tục có những giải pháp quản lý thuế hiệu quả đối với hộ kinh doanh trên địa bàn, dự kiến ngay trong tháng 6 tới đây, Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục tổ chức hội nghị lần 2 để thảo luận, đánh giá làm rõ các nguyên nhân, rủi ro theo từng nội dung và đưa ra phương hướng, giải pháp các nội dung về công tác quản lý thuế. Điều này cho thấy sự nỗ lực của Cục Thuế TP. Hà Nội trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn.

“Cục Thuế TP. Hà Nội xác định cần phải thực hiện chấn chỉnh, rà soát lại toàn bộ các nội dung công tác theo Đề án tăng cường công tác quản lý hộ kinh doanh đã ban hành, như chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, thu thập thông tin đối với hộ kinh doanh để phục vụ cho công tác quản lý, tập trung rà soát, triển khai các nhiệm vụ tại Đề án tăng cường công tác quản lý hộ kinh doanh, tổng hợp các nội dung vướng mắc trong công tác quản lý đề xuất Tổng cục Thuế sớm sửa đổi, nâng cấp” - ông Mai Sơn chia sẻ.

Sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế

Để đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân. Theo đó, Cục Thuế TP. Hà Nội đề nghị người nộp thuế thực hiện cập nhật thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau:

Đối tượng mã số thuế của cá nhân cần rà soát là mã số thuế của cá nhân có quốc tịch Việt Nam. Gồm cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN), là người phụ thuộc theo quy định của pháp luật về thuế TNCN; cá nhân có phát sinh nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước (NSNN) theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc NSNN như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; lệ phí trước bạ nhà đất, ô tô, xe máy, tàu thuyền…; cá nhân đại diện hộ kinh doanh sử dụng mã số thuế 10 số để kê khai các nghĩa vụ thuế của cá nhân đại diện hộ kinh doanh.

Mục tiêu rà soát nhằm để đảm bảo mỗi cá nhân được cấp 1 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế TNCN, đề nghị người nộp thuế cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin sau: họ và tên; số căn cước công dân, hoặc số định danh đối với cá nhân chưa có căn cước công dân; ngày, tháng, năm sinh của cá nhân.