Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em đảm bảo an toàn, tiết kiệm
Các địa phương tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Ảnh: TL.

Để bảo đảm mọi trẻ em được vui Tết Trung thu năm 2022, Bộ LĐTB&XH đề nghị UBND các địa phương bố trí kinh phí, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để thăm, tặng quà trung thu cho trẻ em; quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đồng thời, chỉ đạo Sở LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các sở, ngành, tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức vui đón Tết Trung thu cho trẻ em bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm; tổ chức các hoạt động nghệ thuật, vui chơi để gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc và phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương.

Chú trọng bảo vệ sức khỏe trẻ em, nhất là vấn đề an toàn, vệ sinh thực phẩm; bảo vệ trẻ em khỏi ảnh hưởng bởi những sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em./.