- Tên Bên mời thầu: Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính

- Tên gói thầu: “Nhập, tổng hợp dữ liệu phiếu khảo sát thông tin”

- Tên dự án: Đánh giá hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 8h00’ ngày 4/5/2015 đến trước 9h00’ ngày 15/5/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Ban Cải cách và Hiện đại hóa - Tổng cục Thuế, Phòng 1514, số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Điện thoại: 04.39727791.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 9h00’, ngày 15/5/2015 tại Ban Cải cách và Hiện đại hóa - Tổng cục Thuế, Phòng 1514, số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào 9h30’ (giờ Việt Nam), ngày 15/5/2015, tại Ban Cải cách và Hiện đại hóa - Tổng cục Thuế, Phòng 1514, số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Tổng cục Thuế kính mời đại diện các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở Hồ sơ đề xuất vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

P.V