hội nghị tập huấn thuế

Khoảng hơn 350 cán bộ đến từ Tổng cục Thuế, cục thuế các tỉnh tham dự buổi tập huấn về Thông tư 119 sáng 4/9 tại Hà Nội.

Khoảng 350 cán bộ thuế tham dự hội nghị, bao gồm: Đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế, lãnh đạo cấp vụ, đơn vị từ cấp phòng trở lên trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế, cục thuế các tỉnh.

Riêng Cục thuế Hà Nội, ngoài lãnh đạo cục, có thêm lãnh đạo cấp phòng, các chi cục trưởng trực thuộc tham dự.

Văn phòng Tổng cục Thuế cho biết, sau hội nghị tại Hà Nội, sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị tập huấn cho các cục thuế thuộc các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào), sẽ diễn ra ngày 8/9 tại TP.Hồ Chí Minh. Đây là đợt tập huấn về chính sách thuế mới, có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Tổng cục Thuế.

Sau đợt tập huấn này, các cục thuế sẽ tổ chức hội nghị tập huấn đến các doanh nghiệp, người nộp thuế để quán triệt nội dung Thông tư 119, cũng như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về cải cách thủ tục hành chính thuế./.

Nhật Minh