Thăng Long

Tổng thu của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương đạt 5.957,7 tỷ đồng.

Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), 9 tháng đầu năm, tổng thu của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương đạt 5.957,7 tỷ đồng. Số tiền này bao gồm kinh phí năm 2013 chuyển sang là 680,9 tỷ đồng, thực thu phí bảo trì đường bộ từ Cục Đăng kiểm Việt Nam 9 tháng đầu năm 2014 là 3.476,8 tỷ đồng và ngân sách nhà nước cấp bổ sung 1.800 tỷ đồng.

Cũng trong 9 tháng đầu năm, Quỹ đã chi 4.854,3 tỷ đồng để bảo trì hệ thống quốc lộ và mua lại quyền thu phí của các trạm Phù Đổng, Bãi Cháy, Hoàng Mai, chi cho công tác quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông và chi 35% về Quỹ Bảo trì đường bộ các địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng đã tổng kết, đánh giá công tác ủy thác quản lý, bảo trì quốc lộ, chỉ đạo tăng cường vai trò quản lý nhà nước của Tổng cục Đường bộ Việt Nam đối với hệ thống đường bộ trên toàn quốc; triển khai thực hiện công tác bảo trì đường bộ thông qua đấu thầu; Đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp thực hiện đổi mới toàn diện công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ; tăng cường xử lý điểm đen, điểm mất an toàn giao thông trên hệ thống đường bộ.../.

Tin và ảnh: Trí Dũng