15 chỉ tiêu đạt tốc độ thu bình quân

Theo lãnh đạo Cục Thuế TP. Hải Phòng, so với dự toán trung ương giao: có 15/18 chỉ tiêu đạt tốc độ thu bình quân năm 33,3% trở lên là khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) địa phương đạt 36,6%; khu vực đầu tư nước ngoài đạt 44,1%; ngoài quốc doanh đạt 46,7%; thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đạt 45,9%; thuế bảo vệ môi trường đạt 46,2%; lệ phí trước bạ đạt 39,9%; phí lệ phí đạt 38%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 43,6%; tiền cho thuê đất đạt 119,4%...

TP. Hải Phòng: Nhiều chỉ tiêu thu nội địa 4 tháng tăng khá so với cùng kỳ
Cục Thuế TP. Hải Phòng thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại giải đáp chính sách thuế với doanh nghiệp, người nộp thuế. Ảnh: Đức Việt.

So với cùng kỳ có 13/18 chỉ tiêu tăng là khu vực DNNN trung ương tăng 2,3%; khu vực đầu tư nước ngoài tăng 64,5%; thuế TNCN tăng 3,1%; thuế bảo vệ môi trường tăng 79,4%; phí lệ phí tăng 13,9%; thu tiền cho thuê đất tăng 524,5%; thu tiền sử dụng đất tăng 784,8%; thu tiền bán nhà tăng 2.838,3%; thu từ hoạt động xổ số tăng 32,6%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tăng 170,2%; thu hồi vốn và lợi nhuận tăng 100,1%; thu khác ngân sách tăng 154,6; thu quỹ đất công ích tăng 152,1%.

Ông Hà Văn Trường cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2024, cục thuế đã hoàn thành 555 cuộc thanh tra, kiểm tra với tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt tăng qua thanh kiểm tra 164,485 tỷ đồng, giảm lỗ 229,835 tỷ đồng, giảm khấu trừ 12,247 tỷ đồng.

Có được kết quả trên, theo ông Trường, là nhờ sự quyết tâm, nỗ lực ngay từ đầu năm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ công tác thuế, trong đó, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) tiếp tục được duy trì. Trong tháng, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, đưa tin trên trang điện tử của cục thuế về các chính sách, quy định pháp luật thuế, đặc biệt là các quy định về lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền, quy định lập HĐĐT theo từng lần phát sinh đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu…

Về việc đăng ký sử dụng HĐĐT và triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền: Tính đến hết ngày 30/4/2024 trên địa bàn thành phố đã có 22.058 tổ chức, doanh nghiệp và 1.055 hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng HĐĐT; 781 doanh nghiệp và 576 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.

Công tác hoàn thuế được cục thuế quản lý chặt chẽ và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện thực hóa lộ trình cải cách - hiện đại hóa ngành Thuế, tiết giảm thời gian chi phí cho NNT và cơ quan thuế. 4 tháng đầu năm 2024 giải quyết hoàn 108 lượt hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với tổng số tiền 1.291,516 tỷ đồng.

Đẩy mạnh tuyên truyền quy định lập hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu quý II/2024, ông Trường cho hay, kết quả thu nội địa 4 tháng đầu năm 2024 tương đối khả quan, bảo đảm và vượt tiến độ thu bình quân.

Tuy nhiên, các khoản thu trừ tiền sử dụng đất và thuê đất mới chỉ đạt ở mức vừa phải, đạt 45,7% dự toán pháp lệnh và 40,7% dự toán HĐND giao. Do vậy, nhiệm vụ thu NSNN năm 2024 đối với các khoản thu trừ tiền sử đất và thuê đất dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn, Cục Thuế TP. Hải Phòng đề nghị các đơn vị tập trung, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách tháng 5/2024 và các tháng tiếp theo.

TP. Hải Phòng: Nhiều chỉ tiêu thu nội địa 4 tháng tăng khá so với cùng kỳ
Đoàn Thanh niên Cục Thuế TP. Hải Phòng tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế năm 2023.

Cụ thể, tiếp tục đôn đốc rà soát các tổ chức và cá nhân kinh doanh nộp đầy đủ các khoản thuế phát sinh, tập trung rà soát đôn đốc các doanh nghiệp thu nộp róc chênh lệch quyết toán thuế năm 2023 vào NSNN; rà soát các nguồn thu, sắc thuế có dư địa tăng thu.

Tăng cường đôn đốc nợ đọng thuế, đặc biệt các khoản nợ lớn của doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu và Vinfast. Đây là nguồn thu có tính chất quan trọng, ảnh hưởng rất lớn tới tình hình thực hiện dự toán thu NSNN do HĐND thành phố giao năm 2024.

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hải Phòng nhấn mạnh, cục thuế tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quy định lập HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền; thực hiện tốt công tác phối hợp, trả lời vướng mắc về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế cho NNT.

Đồng thời, đẩy mạnh các giải pháp rà soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân để thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Cùng với đó, hoàn thành việc chuẩn hóa dữ liệu cấp quyền khai thác khoáng sản từ hệ thống quản lý thuế tập trung TMS sang bản đồ số mỏ khoáng sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, hoàn thành kế hoạch được giao.

Tập trung thực hiện các biện pháp quản lý nợ

Theo Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng, đơn vị tập trung thực hiện các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ theo đúng quy định; tiếp tục mời các doanh nghiệp nợ lớn làm việc tại trụ sở cơ quan thuế về tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế để áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định; tiếp tục rà soát, xử lý các trường hợp đủ điều kiện khoanh nợ xóa nợ; rà soát, xử lý các trường hợp nợ sai, nợ ảo.