TP. Hồ Chí Minh: Cấp phép cho doanh nghiệp tăng 17,4%

Nhiều doanh nghiệp may mặc tại TP. Hồ Chí Minh vẫn duy trì hoạt động sản xuất hiệu quả. Ảnh: S.Nam

Trong đó, 9 ngành dịch vụ chủ yếu có 38.936 doanh nghiệp thành lập, tăng 19,5% so với cùng kỳ; vốn đăng ký đạt 331.255,2 tỷ đồng.

Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, cùng thời điểm có 47.197 đơn vị, tăng 21,1% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký đạt 358.161,3 tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ. Khu vực công nghiệp, xây dựng cấp phép 9.574 doanh nghiệp, tăng 12,7% so với cùng kỳ; vốn đăng ký đạt 120.703 tỷ đồng, tăng 22,1%.

Đối với khu vực thương mại, dịch vụ, ngành chức năng cũng đã cấp phép cho 42.369 doanh nghiệp, tăng 18,7% so với cùng kỳ; vốn đăng ký đạt 347.120,7 tỷ đồng.

Theo phân tích của Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, với con số trên khẳng định phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố năm 2024 có dấu hiệu phục hồi, khởi sắc nhanh hơn so với tháng đầu năm 2023./.