thue tphcm

Doanh nghiệp kê khai thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh ĐD

Theo ông Lê Duy Minh - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan thuế trên địa bàn đã thực hiện kiểm tra doanh nghiệp (DN) 9.104 lượt, với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn 958,9 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 346 tỷ đồng; giảm lỗ 9.958,9 tỷ đồng; đồng thời từ chối hoàn 91,1 tỷ đồng. Hiện tại, đơn vị đã thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) được 620,1 tỷ đồng.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ không kiểm tra định kỳ DN không có dấu hiệu vi phạm, những DN gặp khó do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhằm giúp DN tập trung tháo gỡ khó khăn, duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh...

le duy minh

Ông Lê Duy Minh

Bên cạnh việc kiểm tra tại DN theo kế hoạch, các cơ quan thuế TP. Hồ Chí Minh cũng tiến hành rà soát, kiểm tra 16.236 hồ sơ kê khai thuế, với số thuế yêu cầu kê khai bổ sung và ấn định là 11,3 tỷ đồng. Trong đó, 123 hồ sơ phải khai bổ sung, 360 hồ sơ ấn định thuế và 4.997 hồ sơ vi phạm đề xuất kiểm tra tại DN.

“Tính chung qua công tác kiểm tra, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) tăng thêm với tổng số thuế kê khai bổ sung, truy thu, phạt, truy hoàn là 1.058 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT 288,6 tỷ đồng, giảm lỗ 12.138,9 tỷ đồng. Còn về công tác thanh tra, đơn vị đã thực hiện 454 cuộc, tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái, với số thuế truy thu và phạt 778 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ...” – ông Lê Duy Minh nói.

Về triển khai giải pháp chống thất thu NSNN giai đoạn 6 tháng cuối năm, người đứng đầu Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho hay, cơ quan thuế sẽ tiếp tục tăng cường rà soát hồ sơ kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các DN không có dấu hiệu vi phạm và không tổ chức thanh tra, kiểm tra DN gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh nhằm tạo điều kiện cho DN tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động và phục hồi sản xuất, kinh doanh.

“Trong khi đó, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra trước đối với DN có rủi ro cao về thuế, xử lý thu hồi nợ thuế, các DN có đột biến về doanh thu, lợi nhuận ít chịu ảnh hưởng của dịch bệnh; đồng thời, thực hiện nghiêm túc và đôn đốc thu kịp thời vào NSNN các khoản thu theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, kết luận của Thanh tra Chính phủ và thanh tra các cấp…” – ông Lê Duy Minh nhấn mạnh./.

Đỗ Doãn