nha hat lon tphcm

Tổng giá trị sản xuất xây dựng trên toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh quý I/2021 tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh Đỗ Doãn

Trong đó, khu vực nhà nước đạt 1.811 tỷ đồng, giảm 0,2% (so với cùng kỳ) và chiếm 3,5%; khu vực ngoài nhà nước đạt 48.978 tỷ đồng, tăng 6,6% và chiếm 93,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.512 tỷ đồng, giảm 20% và chiếm 2,9%.

Trong tổng giá trị sản xuất xây dựng quý I/2021, hoạt động xây dựng nhà chiếm 58,8%, đạt 30.754 tỷ đồng; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 9.756 tỷ đồng, chiếm 18,7% và hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 11.791 tỷ đồng, chiếm 22,5%.

Nếu tính theo giá so sánh năm 2010, giá trị sản xuất xây dựng quý I/2021 ước đạt 37.576 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, hoạt động xây dựng nhà tăng 6,9%; công trình kỹ thuật dân dụng giảm 15% và hoạt động xây dựng chuyên dụng tăng 17,7%.

Nhìn chung, mặc dù khởi sắc nhưng hoạt động xây dựng trong 3 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc do việc siết chặt thủ tục pháp lý cấp phép xây dựng, cấp quyền sử dụng đất, tỷ lệ các dự án được cấp phép xây dựng giảm mạnh. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cũng đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng, khiến tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng của thành phố chưa thể tăng cao như kỳ vọng./.

Đỗ Doãn