anh moi

Sổ bảo hiểm xã hội của người lao động. Ảnh minh họa

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Hồ Chí Minh, việc triển khai hỗ trợ dành cho đối tượng người lao động, người sử dụng lao động đợt này nhằm chia sẻ, giúp họ có thêm nguồn lực, sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống trong thời điểm dịch bùng phát trên diện rộng.

Theo đó, người lao động, người sử dụng lao động đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng lành nghề.

Đối với người sử dụng lao động đủ điều kiện, theo quy định tại Quyết định 23/2021 của Thủ tướng Chính phủ, được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng tính từ tháng nộp hồ sơ đề nghị. Đối với đơn vị đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, theo Nghị quyết số 42/2020 và Nghị quyết số 154/2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng vào quỹ không quá 12 tháng.

Đối với người sử dụng lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022. Thời gian giảm mức đóng được tính hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

BHXH TP. Hồ Chí Minh cũng cho biết, thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 0,5% xuống 0% (đơn vị không phải làm hồ sơ) và gửi thông báo cho đơn vị qua dịch vụ bưu chính. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập không hưởng lương từ ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan BHXH để thực hiện giảm mức đóng này theo quy định.

Việc xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người sử dụng lao động lập danh sách và chịu trách nhiệm thông tin danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo mẫu quy định tại Quyết định 23/2021, gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử, qua dịch vụ bưu chính... Cơ quan BHXH sẽ xác nhận các tiêu chí và giải quyết không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ./.

Gia Cư