Thông báo của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh căn cứ Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

Theo đó, căn cứ tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ trên hồ sơ khai thuế GTGT của người nộp thuế tự khai, kể từ ngày 01/10/2014, người nộp thuế thuộc trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý ổn định đến hết ngày 31/12/2016.

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang kê khai thuế theo tháng thì gửi thông báo đến cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20/11/2014.

Doanh nghiệp cần biết thêm chi tiết liên hệ với cơ quan thuế theo địa chỉ: Phòng Kê khai và Kế toán thuế, Dãy B Lầu 4 Phòng 40 (gặp Cát Tường). Địa chỉ 140 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP.HCM. Số điện thoại: 091 900 1616 - Email: nhctuong.hcm@gdt.gov.vn./.

N.P