TP. Hồ Chí Minh: Kiểm điểm người đứng đầu nếu giải ngân không đạt trên 95%
Một đoạn tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thiện. Ảnh: Gia Cư

Trong chỉ chị, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi yêu cầu có chế tài xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, nhà thầu, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Đề xuất, thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện phải chịu trách nhiệm người đứng đầu, kiểm điểm trách nhiệm nếu tỷ lệ giải ngân không đạt trên 95% kế hoạch mà không có lý do chính đáng; các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng giải ngân tỷ lệ thấp sẽ bị xử lý trách nhiệm./.