TP. Hồ Chí Minh: Kiện toàn tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư
Cắm mốc lộ giới đường vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV

Sau khi kiện toàn, tổ công tác có 14 thành viên, do Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi làm tổ trưởng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường làm tổ phó thường trực, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai làm tổ phó.

Nhiệm vụ của tổ công tác là theo dõi, đôn đốc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố do các sở, ban, ngành của thành phố đang thụ lý hồ sơ, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, đảm bảo đúng trình tự và thời gian.

Đồng thời, tổ rà soát các dự án đầu tư chậm triển khai do các vấn đề vướng mắc phát sinh để có hướng xử lý, tránh lãng phí nguồn lực đất đai, gây mất mỹ quan đô thị và an toàn công trình.

Nhiệm vụ tiếp theo là rà soát nội dung bất cập, có sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa các quy định pháp luật có liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc chung cho các dự án để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng./.