TP. Hồ Chí Minh: Kiều hối chuyển về có thể đạt 7 tỷ USD trong năm 2023
Ảnh: Minh họa

Riêng lượng kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh trong quý I/2023 đạt trên 2,1 tỷ USD, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Lệnh, lượng kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh tăng liên tục trong 5 năm gần đây; trong đó, năm 2021 đạt cao nhất, hơn 7,1 tỷ USD. Mặc dù năm 2022, lượng kiều hối có giảm về mức 6,6 tỷ USD, nhưng đây vẫn là mức cao.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cho rằng, sở dĩ TP. Hồ Chí Minh thu hút lượng lớn kiều hối vì thành phố luôn có cơ chế chính sách thông thoáng.

Cùng với đó, những yếu tố khác như, thân nhân không phải trả thuế thu nhập, có thể nhận trực tiếp hoặc chuyển khoản cùng với hệ thống điểm giao dịch, đại lý, tổ chức chi trả rộng khắp để đáp ứng tốt nhất việc chi trả kiều hối… cũng góp phần đáng kể cho lượng kiều hối chuyển về thành phố tăng ./.