TP. Hồ Chí Minh: Năm 2021 tiết kiệm được 1.357 tỷ đồng ngân sách
Thi công cầu Thủ Thiêm 2, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Gia Cư

UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, năm 2021 áp lực thực hiện nhiệm vụ thu-chi ngân sách thành phố rất lớn trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thấp cùng với việc triển khai các chính sách giảm, giãn thuế, phí đã làm ảnh hưởng đến số thu cân đối ngân sách địa phương trong năm qua.

Trong khi đó, có nhiều khoản chi phí phát sinh như chi cho phòng chống dịch, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khôi phục sản xuất… đang tạo áp lực không nhỏ đến việc điều hành chi ngân sách, tìm kiếm nguồn lực để hồi phục kinh tế thành phố trong năm 2022.

Mặt khác, trong năm 2021, dịch bệnh bùng phát trên địa bàn khiến số thu giảm, trong khi nhiều khoản chi cấp thiết cho phòng chống dịch và thực hiện các chính sách hỗ trợ đều tăng, ngành tài chính đối mặt trước nguy cơ mất khả năng cân đối.

Để vượt qua khó khăn, theo UBND TP. Hồ Chí Minh, nhiệm vụ chi ngân sách của thành phố được xây dựng trên tinh thần triệt để tiết kiệm, tập trung tối đa nguồn lực để đáp ứng việc phòng, chống dịch, phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; bố trí hợp lý dự phòng ngân sách nhằm đảm bảo xử lý kịp thời các nhiệm vụ cấp bách phát sinh.

Theo bà Phạm Thị Hồng Hà - Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, với các giải pháp triệt để tiết kiệm các khoản chi, tổng số tiền ngân sách thành phố tiết kiệm được trong năm 2021 là 1.357 tỷ đồng. Đây được xem là nguồn lực không nhỏ trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội.

“Với sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, ngành tài chính đã rà soát tìm kiếm các nguồn lực tích lũy từ nhiều năm trước để đảm bảo cho nhiệm vụ chi phát sinh ngoài dự toán, đặc biệt cân đối bố trí cho phòng chống dịch và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 là 17.809 tỷ đồng” - bà Phạm Thị Hồng Hà cho biết thêm./.