Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh 11 tháng năm 2021 cho thấy, trong tổng số hơn 27 nghìn doanh nghiệp (DN) mới được cấp phép này, nếu phân theo loại hình thì có 23.342 công ty trách nhiệm hữu hạn, giảm 26% (so với cùng kỳ năm 2020) với tổng vốn đăng ký đạt 256.303 tỷ đồng, giảm 12,5%; công ty cổ phần có 3.514 DN với vốn đăng ký 207.482 tỷ đồng, giảm 27,6% về số DN và 67,8% về số vốn đăng ký; DN tư nhân có 227 đơn vị, vốn đăng ký đạt 211 tỷ đồng, giảm 11,3% về số giấy phép và 29,9% về số vốn đăng ký.

Sau 11 tháng, TP. Hồ Chí Minh có thêm 1.707 doanh nghiệp bất động sản với vốn đăng ký hơn 97 nghìn tỷ đồng. Ảnh Đỗ Doãn
Sau 11 tháng, TP. Hồ Chí Minh có thêm 1.707 doanh nghiệp bất động sản với vốn đăng ký hơn 97 nghìn tỷ đồng. Ảnh Đỗ Doãn

Trong khi đó, nếu phân theo khu vực kinh tế, lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có 117 DN được cấp phép với vốn đăng ký 2.851 tỷ đồng, tức giảm 46,3% về số lượng DN và 10,7% về số vốn.

Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có 5.035 DN được cấp phép với vốn đăng ký 124.145 tỷ đồng, giảm 37,7% về số DN nhưng vốn đăng ký tăng 13,9%. Trong đó, ngành xây dựng có 2.226 DN với vốn đăng ký 45.454 tỷ đồng, giảm lần lượt 36,6% và giảm 22,4%; nhóm các ngành công nghiệp có 2.809 DN với vốn đăng ký 78.691 tỷ đồng, giảm 38,6% về số DN nhưng tăng 56,1% về vốn đăng ký.

Còn lĩnh vực thương mại, dịch vụ có 21.933 DN được cấp phép với vốn đăng ký 337 nghìn tỷ đồng, giảm lần lượt 22,6% và 59,2%. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản có 1.707 DN với vốn đăng ký 97.260 tỷ đồng, giảm lần lượt 20,3% và 82,6%; khu vực thương nghiệp có 10.663 DN với vốn đăng ký 109.821 tỷ đồng, giảm lần lượt 21% và 13,3%; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ có 2.987 DN với vốn đăng ký 37.920 tỷ đồng, giảm 23,7% về số giấy phép và vốn đăng ký giảm 34,5%./.