TP. Hồ Chí Minh: Thu ngân sách 9 tháng tăng 27,7% so với cùng kỳ năm ngoái