Cụ thể hơn về thông tin tích cực trong hoạt động thu ngân sách này, báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho hay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa làm thủ tục hải quan tại đơn vị tháng đầu năm 2024 đạt khoảng 9,74 tỷ USD, tăng 24,54% (so với cùng kỳ năm 2023 đạt 7,82 tỷ USD), tức tăng tuyệt đối 1,92 tỷ USD.

Công chức Hải quan TP. Hồ Chí Minh làm thủ tục thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Ảnh Đỗ Doãn
Thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đỗ Doãn

Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 5,08 tỷ USD, tăng 15,75%, tương đương tăng 692 triệu USD; kim ngạch xuất khẩu đạt 4,66 tỷ USD, tăng 35,79%, tương đương tăng 1,23 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa làm thủ tục qua Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhập siêu khoảng 429 triệu USD.

Thực tế này tác động tích cực đến hoạt động thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trong tháng, với số thu tăng 6,53% so với cùng kỳ năm 2023, tương đương tăng 579,4 tỷ đồng đạt 9.453 tỷ đồng, bằng 7,23% chỉ tiêu pháp lệnh (130.800 tỷ đồng)./.