Theo kế hoạch này, 3 nội dung chính sẽ được triển khai gồm: Tổ chức sự kiện triển lãm, lễ hội, chương trình kết nối cung cầu, hội chợ, hội nghị, hội thảo, tọa đàm cấp vùng/cấp quốc gia; triển khai các hoạt động hợp tác song phương; đề xuất đề tài nghiên cứu.

Việc triển khai hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Tây nguyên tạo cơ hội để các bên phát triển thế mạnh. Ảnh minh họa
Việc hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Tây nguyên tạo cơ hội để các bên phát triển thế mạnh. Ảnh minh họa

Kế hoạch nêu rõ, các nội dung triển khai phải được cụ thể hóa và đáp ứng các định hướng lớn, đồng thời đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm; phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương và của các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên. UBND thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện giám sát tình hình triển khai kế hoạch và chế độ báo cáo để kịp thời trao đổi, thống nhất thực hiện đạt hiệu quả cao. Đồng thời, đúc kết kinh nghiệm và đề xuất thực hiện sáng tạo kế hoạch hợp tác các năm tiếp theo.

Về các nội dung chính triển khai, nội dung 1 sẽ gồm nhóm 7 sự kiện và 8 hội thảo, chương trình kết nối được phân loại, do UBND thành phố chủ trì, các đơn vị trực thuộc UBND thành phố phụ trách thực hiện, được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó là các sự kiện do UBND các tỉnh vùng Tây Nguyên chủ trì, gồm tỉnh Đắk Lắk với Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột; tỉnh Đắk Nông với Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam; tỉnh Gia Lai là Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên; tỉnh Lâm Đồng là Lễ hội Hoa tại TP. Đà Lạt và Chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập Thành phố Đà Lạt; tỉnh Kon Tum sẽ có Lễ hội Sâm (Festival Sâm).

Đối với nội dung 2, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Tây Nguyên thống nhất 29 nội dung, hoạt động hợp tác song phương trong năm 2023 và giai đoạn 2024 - 2025. Liên quan đến nội dung 3, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk thống nhất danh mục đề xuất 5 đề tài nghiên cứu trong năm 2023 và giai đoạn 2024 - 2025.

Cũng theo kế hoạch, trong quá trình triển khai các nội dung hợp tác, trường hợp có phát sinh vấn đề vướng mắc hoặc lĩnh vực hợp tác cần phải điều chỉnh, bổ sung, các sở ban, ngành, cơ quan, đơn vị báo cáo UBND các tỉnh và UBND Thành phố (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để xem xét, quyết định.