TPBank

TPBank hiện là một trong những thành viên tích cực tham gia đấu thầu Trái phiếu Chính phủ. Ảnh C.T

Năm 2014, số thành viên được phép tham gia đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) giảm khoảng 1/3 so với năm 2013 (từ 36 thành viên xuống còn 25 thành viên). Trong đó nhóm các ngân hàng thương mại gồm 17 thành viên, nhóm các công ty chứng khoán gồm 7 thành viên và 1 thành viên là Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Vụ Tài chính- Ngân hàng (Bộ Tài chính), Kho bạc Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đưa ra danh sách này dựa trên cơ sở rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nghĩa vụ và hoạt động của 36 thành viên.

Theo báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), TPBank hiện là một trong những thành viên tích cực tham gia đấu thầu Trái phiếu Chính phủ và đã được bổ sung tư cách thành viên chính thức được phép tham gia đấu thầu TTCP.

Được biết, mức tăng trưởng tín dụng của TPBank đầu năm 2014 khá tốt. Ngân hàng hiện triển khai các gói vay ưu đãi lớn cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, tốc độ giải ngân vượt tiến độ dự tính, dự kiến hết quý I mức tăng trưởng tín dụng sẽ đạt trên 10%./.

H.C