khen thuong

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm (bìa trái) khen thưởng những cá nhân đạt thành tích thu ngân sách năm 2016. Ảnh ĐX

Đó là một trong nhiều nội dung được bà Trang báo cáo tại hội nghị Tổng kết công tác tài chính - ngân sách năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của ngành tài chính TP. Hồ Chí Minh.

Báo cáo về nhiệm vụ thu ngân sách, bà Trang cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 307.160 tỷ đồng, đạt 102,97% dự toán và tăng 12,36% so cùng kỳ. Nếu không tính số thu từ dầu thô, thu ngân sách nhà nước của thành phố là 292.946 tỷ đồng, đạt 104,59%. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 191.800 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 101.145 tỷ đồng…

Năm 2016, chi ngân sách địa phương là 56.484 tỷ đồng, đạt 88,53% dự toán đầu năm và tăng 1,74% so cùng kỳ. Trong đó chi đầu tư phát triển là 27.372 tỷ đồng, đạt 103,11% dự toán cân đối ngân sách; chi trả nợ gốc và lãi vay là 3.943 tỷ đồng; chi đầu tư xây dựng cơ bản (không kể vốn ODA) là 23.429 tỷ đồng. Việc tập trung vốn đầu tư từ ngân sách tạo điều kiện cho 111 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, trong đó tập trung vào các lĩnh vực giao thông; chống ngập, giáo dục đào tạo, y tế…

Về chi thường xuyên, TP đã chi 28.845 tỷ đồng, đạt 89,5% dự toán và tăng 10,26% so cùng kỳ. Thành phố đã tập trung chi cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế, an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội. Trong năm, thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên với số tiền tiết kiệm hơn 271,6 tỷ đồng…

Theo bà Trang, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017 mà Trung ương giao cho thành phố là 347.882 tỷ đồng, tăng 15,65% so dự toán năm 2016, Sở Tài chính thành phố sẽ phối hợp với Cục thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản phải thu vào ngân sách nhà nước, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, quyết liệt xử lý nợ đọng thuế, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi chuyển giá, trốn thuế…

Bên cạnh đó, Sở Tài chính thành phố cũng chủ động tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; giảm tối đa và công khai các khoản chi hội nghị, hội thảo, khánh tiết, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; hạn chế mua sắm ô tô công và trang thiết bị đắt tiền.

“Sở Tài chính cũng sẽ kiên quyết cắt giảm những khoản chi thường xuyên đã có trong dự toán nhưng đến ngày 30/7/2017 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ quyết định…”, bà Trang nói./.

Đỗ Doãn