Tuần qua, trên thị trường trái phiếu chính phủ không có phiên đấu thầu nào được tổ chức. Tính từ đầu năm tới nay, tổng khối lượng trúng thầu đạt 181.778 tỷ đồng.

Trong đó, Kho bạc Nhà nước đấu thầu thành công hơn 165.169 tỷ đồng (đạt 80,18% so với kế hoạch mới điều chỉnh); Ngân hàng Phát triển Việt Nam đấu thầu thành công 9.987 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách Xã hội đấu thầu thành công 4.402 tỷ đồng; Kho bạc Nhà nước Hà Nội đấu thầu thành công 2.220 tỷ đồng.

Trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp, giá trị giao dịch trong tuần đạt hơn 19.428 tỷ đồng, tương đương giá trị giao dịch bình quân đạt 3,886 tỷ đồng/phiên, giảm 2% so với bình quân phiên tuần kế trước.trai phieu chinh phu

Trong đó, giao dịch outright đạt hơn 16.797 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với tuần kế trước. Các giao dịch outright chủ yếu tập trung vào các trái phiếu kỳ hạn dưới 3 năm, trong đó: kỳ hạn 0 - 1 năm chiếm 18,74%; kỳ hạn 1 – 3 năm chiếm 54,37%; kỳ hạn 3-5 năm chiếm 22,36%; kỳ hạn 10-15 năm chiếm 4,52%.

Giao dịch Repo đạt 2.631 tỷ đồng, giảm khoảng 2.500 tỷ đồng, với kỳ hạn repos từ 27 đến 180 ngày.

Trong tuần, giá trị giao dịch outright tín phiếu kho bạc đạt 243,2 tỷ đồng. Không có giao dịch repo tín phiếu nào được thực hiện.

Nếu tính riêng từ 1/1/2014 đến nay, giá trị giao dịch của trái phiếu chính phủ và tín phiếu kho bạc đạt 525,700 nghìn tỷ đồng và 9.641 tỷ đồng.

Bộ phận Nghiên cứu, Ban Kinh doanh Vốn và Tiền tệ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhận xét: Thị trường thứ cấp trái phiếu chính phủ giao dịch sôi động trong tuần qua; tập trung chủ yếu ở kỳ hạn 3-5 năm. Nhu cầu đầu tư trái phiếu chính phủ ổn định, nguồn cung thứ cấp tăng lên. Giá trị giao dịch 1 chiều toàn thị trường tăng mạnh so với tuần trước đạt gần 16,8 nghìn tỷ đồng.

Khác với tuần kế trước, nhà đầu tư nước ngoài tiến hành mua ròng 690 tỷ đồng, thì tuần qua, khối ngoại đã bán ròng khoảng 372 tỷ đồng. Như vậy, tính từ 1/1/2014, tổng giá trị giao dịch mua – bán trái phiếu chính phủ của nhà đầu tư nước ngoài là 133.566 tỷ đồng, chiếm 12,7% so với giá trị giao dịch toàn thị trường.

Lãi suất biến động trong tuần, khi tăng khoảng 10-15 điểm trong những ngày đầu tuần và giảm trở lại trong ngày cuối tuần. So với cuối tuần trước đó, đến cuối tuần qua, trái phiếu kỳ hạn 2 năm quanh mức 4,67%/năm - giảm 5 điểm; kỳ hạn 3 năm quanh mức 4,91%/năm - ngang bằng; kỳ hạn 5 năm quanh mức 5,62%/năm - giảm 5 điểm.

Kỳ hạn

YTM thực hiện 12/9 - 12/9/2014
(%)

YTM thực hiện 15/9 - 19/9/2014
(%)

YTM chào trên GD ngày 18/9
(%)

YTM chào trên YC ngày 18/9
(%)

Kỳ hạn

4,0987 - 4,0987

3,6018 - 3,6018

3,6996

3 Tháng

4,2002 - 4,2002

4,2007 - 4,2008

4,1019

4,0750

6 Tháng

4,1994 - 4,5493

4,2 - 4,4

-

4,1744

9 Tháng

4,2999 - 4,8297

4,3 - 6,4303

4,4499

4,3299

12 Tháng

4,6799 - 5,15

4,6 - 6,0021

4,7999

4,6499

2 Năm

4,9501 - 5,4701

4,3999 - 5,6002

4,9988

4,9249

3 Năm

5,2501 - 6,1

5,04 - 7,5441

5,7499

-

3-5 Năm

5,6501 - 6,3601

5,5999 - 6,81

5,75

5,6994

5 Năm

5-7 Năm

6,2875

7 Năm

7,3 - 7,3

7,2 - 7,4001

7-10 Năm

7,4 - 9,3068

8,0002 - 8,0002

7,2498

10 Năm

7,9499

“Nguồn cung thứ cấp tăng khi lãi suất đã về mức rất thấp khiến một số nhà đầu tư đã hiện thực hóa lợi nhuận, đặc biệt trong thời điểm gần cuối quý III khi các bên chốt kế hoạch kinh doanh quý”, Bộ phận Nghiên cứu cho hay.

Dự báo tuần này, lãi suất trái phiếu chính phủ thứ cấp có thể sẽ đi ngang, khi các yếu tố tác động tăng/giảm lãi suất đan xen nhau: Kho bạc Nhà nước không gọi thầu các kỳ hạn ngắn; Nguồn cung thứ cấp duy trì khá khi các bên tiếp tục hiện thực hóa lợi nhuận.

Theo kế hoạch đấu thầu, tuần này sẽ có hai phiên đấu thầu được tổ chức trên sơ cấp. Cụ thể, Kho bạc Nhà nước sẽ gọi thầu 6.000 tỷ đồng; tuy nhiênh, chỉ dành cho 2 kỳ hạn dài là 10 và 15 năm; Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng dự kiến sẽ gọi thầu khiêm tốn khoảng 600 tỷ đồng, chia đều cho 2 kỳ hạn 3 và 5 năm./.

Kế hoạch đấu thầu tuần 22-26/9:

Ngày TCPH

TCPH

Kỳ hạn (năm)

KLGT (tỷ đồng)

22/09/2014

KBNN

10

3.000

15

3.000

24/09/2014

NHCS

3

300

5

300

Duy Thái